Thema: Relatie Burger en Boer

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

6 september 2024

Conferentie "De Nieuwe Boer is ..." gaat naar de Flevopolder

Het thema van de conferentie “De Nieuwe Boer is …” is dit jaar de relatie “Burger en Boer”. Deze derde conferentie in de reeks van “De Nieuwe Boer is …”, wordt georganiseerd door het Nieuwe Netwerk. U bent welkom op 6 september 2024 op de “Flevo Campus” in Almere.

De Provincie Flevoland is het nieuwste land van Nederland, deze provincie werd pas in 1986 officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland. Hier hebben boeren hun bedrijf van nul opgebouwd. Daarom willen we horen wat hier bereikt is en hoe zowel boeren, practici, experts en het bedrijfsleven de toekomst zien. Productie van ons voedsel, de manieren waarop boeren in hun omgeving staan, de waardering van consumenten, maar ook duurzaamheid, de energietransitie en de stikstofproblematiek worden besproken om te kijken naar toekomstbestendige ontwikkelingen.

Keynotes

De gedeputeerde, Jan Klopman, schetst hoe provincie Flevoland in samenwerking met de sector en de samenleving werkt aan de visie op landbouw.
Tijdens de keynotes gaat Ron Methorst (Lector Omgeving Inclusief Ondernemen van de Aeres Hogeschool Dronten) in op relatie tussen landbouw en zijn sociale en ecologische omgeving. Marja Hoorweg (Interim Projectmanager Agrifood/ LTO noord) vertelt over de voortgang van landbouw vanuit een bedrijfsperspectief, waarbij de boer onderdeel is van een netwerk om op een duurzame manier ons voedsel te kunnen (blijven) produceren.

Alex Datema

Alex Datema (Rabo Bank Nl)

Workshops

Met een tiental inspirerende workshops kijken we naar de ontwikkeling die de boeren en burgers in deze provincie nu meemaken, situaties die oplossingen vergen, perspectieven en ideeën die zijn of worden uitgewerkt. De menselijke maat en het ondernemerschap in de landbouw, de betrokkenheid van de overheid en studenten bij het scheppen van een toekomst voor de agrarische sector met al zijn schakeringen.

Voor wie?

De conferentie brengt de boeren en practici, overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap verbonden met het landelijk gebied en de agrosector bijeen. Vanuit die verschillende standpunten worden de belangrijke thema’s gepresenteerd en besproken.

Wat kunt u verwachten?

De conferentie duurt een hele dag, met een breed pallet aan inspiratie en vele mogelijkheden tot uitwisseling tussen experts en practici. Tijdens de plenaire start wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen. Met deze inspiratie vertrekken we in drie workshoprondes om de rol van de nieuwe boer verder uit te diepen. Tussendoor kunt u onderling netwerken en kennismaken met bedrijven, organisaties en initiatieven.

Aan het eind van de dag worden de uitkomsten van alle onderdelen plenair weer bij elkaar gebracht. We gaan naar huis met nieuwe kennis en kennissen en inspiratie om nieuwe stappen te zetten.

 
De Nieuwe Boer is...
workshops

Workshop in 2023

Programma

1. Opening
2. Keynotes
3. 1 Ronde workshops
4. Lunch
5. 2 Rondes workshops
6. Plenaire conclusies
7. Sluiting

Netwerklunch

Workshops

Voorlopige lijst met workshops:

1. De Nieuwe Boer is … een waterbeheerder
2. De Nieuwe Boer is … natuurinclusief
3. De Nieuwe Boer is … (bio)divers
4. De Nieuwe Boer is ... een lokale leverancier
5. De Nieuwe Boer is … houdbaar
6. De Nieuwe Boer is … aan het veranderen
7. De Nieuwe Boer is … een stadsgenoot
8. De Nieuwe Boer is … een bosbouwer
9. De Nieuwe Boer is … jong
10. De Nieuwe boer is … de toekomst
11. De Nieuwe Boer is … een kringlooplandbouwer

Tamme van der Wal

Magriet Goris

Joost van Oostrum

Alex Datema

Harold Zoet

In samenwerking met o.a.:

Organisator: Nieuwe Netwerk

Initiatiefnemer voor de conferenties is het Nieuwe Netwerk. Het Nieuwe Netwerk heeft als doel om professionals in voedsel en omgeving met elkaar te verbinden, zodat we elkaar ondersteunen in het vinden van oplossingen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren gericht op het creëren van handelingsperspectief: wat kun je doen!

Meer over het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk is een platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving. Nieuwe Netwerk wil via netwerken de transitie naar duurzaamheid ondersteunen.
We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen. Dat bied de mogelijkheid om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, telenten en netwerk delen.

Centraal staan:

  • De thema’s voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water, inclusief en circulair.
  • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, energie gevend, inspirerend en handelingsperspectief biedend.
  • Zichtbaar maken welke deskundigheid, ervaring en oplossingen er al zijn en actief nieuwe verbanden leggen.
Lees meer over het Nieuwe Netwerk op de website www.nieuwenetwerk.nl.
Of neem deel aan onze LinkedIn groep:
www.linkedin.com/groups/8888339.

Nieuwe Boer doe mee

V.l.n.r. Marjan Vrins, Tamme van der Wal, Catharien Terwisscha van Scheltinga en Cor de Jong (allen Nieuwe Netwerk)