Conferentie Boeren in Nederland

De mens als uitgangspunt voor de transitie in de landbouw

Reserveer de datum: 3 september 2021

Het Nieuwe Netwerk organiseert op 3 September (hele dag) een grote conferentie voor iedereen die bezig is met 'het nieuwe boeren' in Nederland.
Waarschijnlijk (deels) fysiek op locatie in het Provinciehuis te ‘s Hertogenbosch en online deelname mogelijk.

De transitie in de landbouw gaat over abstracte zaken als duurzaamheid, verdienmodellen, of innovatie. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mens als drijvende kracht achter het boerenbedrijf. Hoe kijken al die toekomstverkenners inclusief de boeren zelf aan tegen het beroep van boer en het boeren? En welke kennis, competenties en gedrag horen bij die visies? Welke (nieuwe of andere) maatregelen en eigendomsverhoudingen ondersteunen deze omslag?

Het Nieuwe Netwerk organiseert de conferentie De Nieuwe Boer, met de mens als uitgangspunt voor al die wensbeelden en de al breed gaande veranderingen in de landbouw. Het doel van de conferentie is om de menselijke maat als rode draad in al die visies te herkennen en samen te brengen. Een conferentie over de impact van verandering, over keuzes van en visies op de boer. De Nieuwe Boer gaat niet over stereotypen, maar over gedifferentieerd perspectief voor de komende generatie agrarische ondernemers. Ja, dat is een hele range aan diversiteit. Van extensief natuurinclusief boeren met behulp van paarden, permacultuur, voedselbossen, korte ketens, zorgboerderijen, herenboeren, agroforestry, buitengewone varkens, boerenmetnatuur, agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer, niet ploegen, tot en met strokenteelt, stadstuinbouw, kip van oranje en nieuwe stallen of juist niet.

Natuurlijk gaat het om het verdienvermogen van de boer, om de ecologische voetafdruk die wij achterlaten met onze wereldomspannende productie, over glyfosaat, watergebruik, stikstof, en fosfaat. En het gaat juist ook over de transitie waar we in zitten. Wat is wijsheid? Maatwerk, hoe realiseren we dat met elkaar? Hoe lossen we de institutionele belemmeringen op? Hoe helpen we elkaar?

Doe mee!

Doe mee, meld je nu alvast aan via een mail aan de organisatie.
En wil je zelf een voordracht houden of iets inbreng? Laat het ons weten via mail!  

Organisatie: het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk voor professionals in voedsel, landbouw en natuur met een duurzame ambitie.
We zijn een netwerk dat actief wil bijdragen aan de invulling van mondiale doelen voor een duurzame economie en samenleving. De focus is biodiversiteit, voedsel- en landbouwtransitie. De problematiek is complex, daarom willen we diverse disciplines bij elkaar brengen om van elkaar te leren. We vragen aandacht voor de duurzame Global Goals (SDG's).

Lees meer over het nieuwe netwerk op de website
www.nieuwenetwerk.nl.
Of neem deel aan onze LinkedIn groep:
www.linkedin.com/groups/8888339.