Thema: Relatie Burger en Boer

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

6 september 2024

Resultaten Conferentie 2023

In 2023 organiseerde het Nieuwe Netwerk de conferentie “De Nieuwe Boer is …” op 1 september in Ede. Met 4 interessante keynotes en een tiental inspirerende workshops onderzochten we de menselijke maat en het ondernemerschap voor de landbouw van de toekomst. Dit was de tweede succesvolle conferentie over dit thema, de eerste editie is gehouden in Den Bosch in 2022.

De transitie in de landbouw gaat over abstracte zaken als duurzaamheid, verdienmodellen, KPI’s of innovatie. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mens als drijvende kracht achter het boerenbedrijf. Hoe kijken al die toekomstverkenners aan tegen het beroep van boer en welke kennis, competenties en gedrag horen bij die visies.

Daarom organiseerde het Nieuwe Netwerk de conferentie “De Nieuwe Boer is …” met de mens als uitgangspunt voor al die wensbeelden over de landbouw. Het doel van de conferentie was om de menselijke maat als rode draad in al die visies te herkennen en samen te brengen. Een conferentie over de impact van verandering, keuzes en visies op de boer. De Nieuwe Boer ging niet over stereotypes, maar over perspectief voor de volgende generatie van agrarische ondernemers.

 
workshop 2023

Eén van de workshops in 2023

De Nieuwe Boer is...

Programma

Plenair

  • Opening door dagvoorzitter Tamme van der Wal (voorzitter NN a.i.)
  • Margriet Goris (WUR): Vormgeven aan de transitie naar regeneratieve landbouw
  • Joost van Oostrum (Burgemeester gem. Berkelland): Landbouwtransitie in bestuurlijk perspectief
  • Alex Datema (Directeur Food & Agri Rabobank Nl): De Nieuwe Boer is … niet in een hokje te passen
Meer informatie over keynote speakers, hun presentaties

Drie rondes workshops: Presentaties van diverse workshops

Plenaire afsluiting met Landbouw-gedeputeerde bij de Provincie Gelderland dhr. Harold Zoet:
  • Nam de resultaten van de workshops in ontvangst
  • Ontwikkkeling landbouwtransitie in de provincie Gelderland (presentatie)

workshop 2023

Eén van de workshops in 2023

tamme van der wal

Tamme van der Wal

margriet goris

Magriet Goris

Joost van Oostrum

Joost van Oostrum

Alex Datema

Alex Datema

Harold Zoet

Harold Zoet

In samenwerking met o.a.:

Organisator: Nieuwe Netwerk

Initiatiefnemer voor de conferenties is het Nieuwe Netwerk. Het Nieuwe Netwerk heeft als doel om professionals in voedsel en omgeving met elkaar te verbinden, zodat we elkaar ondersteunen in het vinden van oplossingen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren gericht op het creëren van handelingsperspectief: wat kun je doen!

Meer over het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk is een platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving. Nieuwe Netwerk wil via netwerken de transitie naar duurzaamheid ondersteunen.
We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen. Dat bied de mogelijkheid om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, telenten en netwerk delen.

Centraal staan:

  • De thema’s voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water, inclusief en circulair.
  • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, energie gevend, inspirerend en handelingsperspectief biedend.
  • Zichtbaar maken welke deskundigheid, ervaring en oplossingen er al zijn en actief nieuwe verbanden leggen.
Lees meer over het Nieuwe Netwerk op de website www.nieuwenetwerk.nl.
Of neem deel aan onze LinkedIn groep:
www.linkedin.com/groups/8888339.