Boeren in Nederland nu!

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

1 september 2023 te Ede

Sprekers van het plenaire deel van de dag

de nieuwe boer is


Frederike Praasterink, hoogleraar Toekomstige Voedselsystemen aan HAS Hogeschool

Frederike Praasterink studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen en werkte ruim 15 jaar in wisselende intensiteit voor de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in Farmer Field School programma’s in Zuid en Zuidoost Azië, het Midden Oosten en Centraal en Oost Europa. Sinds eind 2006 werkt ze bij de HAS Hogeschool in Den Bosch, nu als lector Future Food Systems. Dit lectoraat werkt met docenten en studenten aan onderzoek en onderwijs over transitie van het voedselsysteem en toekomstverkenning.
Daarnaast is Frederike penvoerder van een onderzoeksconsortium van de Nationale Wetenschapsagenda ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ en lid van diverse adviesraden waaronder de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de maatschappelijke adviesraad van Staatsbosbeheer in Brabant en oprichter van een kleinschalig agrarisch bedrijfje actief in de circulaire economie.

Frederike Praasterink


Pieter de Boer, Ministerie van LNV


Pieter de Boer is Omgevingsmanager Nationaal Programma Landelijk Gebied bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij vervangt Olga Kalles ivm. haar verhindering. Mw. Kalles is programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied bij het Ministerie van LNV.

Jelleke de Nooy - van Tol, voorzitter Nieuwe Netwerk, Catalyst4Change

Jelleke de Nooy - van Tol is momenteel voorzitter van het Nieuwe Netwerk. Ze initieert, regisseert en faciliteert transitie naar een duurzame samenleving, met internationale ervaring in participatieve kennisuitwisseling en gebiedsontwikkeling. Jelleke was vz. van het Netwerk Vitale Landbouw en Voedsel ( 2004-2010) en organiseerde in Ethiopië het nationale jaar van de bodem. Ook was ze actief in de Transitiecoalitie Voedsel, waar ze een rol speelde in de krachtenbundeling van alle groene boerenorgansiaties (2018-2020). Als voorzitter Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs speelde ze een belangrijke rol in de tot standkoming van het Nieuwe Netwerk.
Jelleke schreef 3 boeken over de noodzaak, koers en facilitatie van de transitie in de landbouw, en wat je er zelf aan kunt doen: Heel de wereld, op weg naar agroecologie en genoeg goed voedsel voor iedereen (2013), Transition to agroecology (2016), beide over de wereldwijde transitie die gaande is en hoe je die kunt ondersteunen. Over de Nederlandse landbouw, en nu helemaal actueel, schreef ze Niet normaal en hoe ’t anders kan… onze landbouw (2018).

Jelleke de Nooy van Tol

Dagvoorzitter Tamme van der Wal

Tamme van der Wal is ondernemer in digitale diensten. Zijn startup BioScope levert satellietdata aan akkerbouwers en veetelers, en drone data aan groentetelers. Daarnaast werkt hij als innovatiestrateeg aan de transitie naar digitaal en data-gedreven werken, voor overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zo werkt hij o.a. ook aan de business development van het WUR data-platform Farmmaps.
Tamme is bij het Nieuwe Netwerk betrokken vanuit de VIAS, de Vereniging van Informatici werkzaam in Landbouw, Voedsel en Groen en promoot daarin de rol die techniek, ICT en data speelt in de landbouwtransitie. Hij is 54 jaar, getrouwd, heeft twee kinderen en spendeert zijn vrije tijd het liefst op zijn zeilboot.

BioScope
Tamme van der Wal